Check het urensaldo in Nostradamus 

 

De werkdruk binnen het bedrijf is waarschijnlijk niet iedere periode hetzelfde. Medewerkers maken soms wat meer of minder uren afhankelijk van de drukte. Nostradamus houdt deze uren netjes voor jullie bij. Hou dit saldo goed in de gaten om te voorkomen dat de medewerker een te hoog of te laag overuren saldo opbouwen.

Om te zorgen dat dit saldo klopt, is een goede urenregistratie van belang. Laat medewerkers dus altijd hun uren klokken en verwerk urencorrecties waar nodig. Verlof en verzuim hebben ook invloed op het urensaldo, hou hier dus ook rekening mee.

Verwerk urencorrecties

Bij Personeel > Management > Urencorrecties vind je de urencorrectie. Zorg dat je deze lijst dagelijks bijhoudt. Zo kloppen de uren in Nostradamus altijd en weer je nog precies wat er die dag gebeurd is.

Wil je een wijziging doorvoeren voor een periode die al is afgesloten? Zorg dan dat je desbetreffende periode eerst weer heropent. Ga hiervoor naar: Personeel > Management > Perioden.

 

Verwerk het aantal ziekte-uren en wachtdagen

De afgelopen maanden zag de wereld er voor veel bedrijven in de horeca, retail, zorg en logistiek anders uit. Naast een gewijzigde bezetting, waren er meer medewerkers ziek dan normaal. Was dat ook in jouw bedrijf het geval? Dan is nu het moment om te checken of de ziekte-uren en wachtdagen goed in Nostradamus zijn verwerkt. Je controleert dit op de personeelskaart op het tabblad Ziekte.

Even SPieqen hoe je ziekte-uren moet verwerken?

Bekijk onze video
Controleer de over- en minuren

Heb je de urencorrecties gedaan en weet je zeker dat alle ziekte-uren kloppen? Dan hoef je alleen nog te controleren of de over- en minuren van alle medewerkers goed zijn verwerkt in Nostradamus.

Je bekijkt dit eenvoudig op de personeelskaart op het tabblad Uren of in de rapportage van de afgelopen periode. Hiervoor ga je naar Personeel > Rapportage > Uren > Saldo Rapport en/of Periode Rapport.

Klopt het overuren saldo niet? Kijk dan of je het verlof goed verwerkt hebt. Via de link hieronder leggen we je uit hoe je dit moet doen.